Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind sistemul calitatii in constructii

  • Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate
  • se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora indiferent de forma de proprietate sau destinatie denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora
  • se instituie sistemul calitatii in constructii, care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator
  • Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte:

a) rezistenta si stabilitate;

b) siguranta in exploatare;

c) siguranta la foc;

d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

f) protectie impotriva zgomotului

  • Sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora
  • Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin grija producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza legii

 

LEGE nr.50 din 29 iulie 1991
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

HOTARARE DE GUVERN nr.272
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii

#
Afla mai multe despre certificarea dorita